Renginiai

AČIŪ gynusiems laisvę

Trisdešimt metų nuo Sausio 13-osios įvykių. Trisdešimt metų – užaugusi nauja karta. Trisdešimt metų ir mūsų mokykloje prisimenami Lietuvos laisvės gynėjai. Per tuos metus organizuoti susitikimai, užrašyti prisiminimai, piešta, kurta, deklamuota… Skambantis Eurikos Masytės kūrinys „Laisvė“ įstrigo ne vieno mokinio atminty.

Šiandien tariame AČIŪ kiduliečiams, budėjusiams tą baisią naktį prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų – Jonui Stanislovui Dimaičiui ir Juozui Urbaičiui, Remigijui Lukoševičiui. AČIŪ tariame ir Gediminui Antanaičiui, Bronislovui Bautrėnui, Roniui Karopčikui, Romui Jakui, vėliau saugojusiems Parlamentą.

Užėmus desantininkams televizijos bokštą, žinios Lietuvai sklido iš Juragių radijo televizijos stoties. Šimtai žmonių važiavo saugoti ją, kad nenutrūktų informacija… Kukarskės vyriausiosios gydytojos Aldonos Gaižauskienės iniciatyva  greitosios pagalbos automobiliu išvyko medicinos seselės Rasa Dvylaitienė, a. a. Janina Augustaitienė, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas ūkio reikalams Romualdas Ufartas ir kt. Tariame AČIŪ jiems kaip ir visiems, gynusiems Tėvynės laisvę.

   Gegužės pirmąjį savaitgalį, ankstyvą šeštadienio rytą, su auklėtinėmis dešimtokėmis maršrutiniu autobusu iš Jurbarko išvykome į Vilnių (vaikinų neleido tėvai, matyt bijojo). Uždegdamos žvakeles pagerbėme žuvusiuosius prie televizijos bokšto (nejauku buvo stebint vaikščiojančius desantininkus su automatais rankose…), Konarskio gatvėje prie televizijos ir radijo komiteto, Parlamento… Apsilankėme jame Aukščiausios Tarybos deputato Algirdo Endriukaičio dėka. Baisu ir nejauku juose: barikados iš smėlio maišų, žmonės, vaikščiojantys su ginklais… Nepamirštamas penkių minučių susitikimas Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio kabinete.

 Sekmadienis – Motinos diena. Permiegoję Lietuvių namuose, Katedroje išklausėme šv. Mišias,  išgirdome ir pamatėme pirmąkart į Lietuvą atvykusį poetą Bernardą Brazdžionį. Dalyvavome Vingio parke vykusiame mitinge.

  Vilniuje praleistos dvi dienos, kupinos skausmo, vilties, naujų potyrių… Auganti karta privalo prisiminti, kad už kiekvieno gyvenimą laisvoje, demokratinėje Lietuvoje paaukotos gyvybės.

Atminimo šviesa Jiems negali užgesti…

 Danutė Dimaitienė, edukacinės erdvės „Praeities atspindys“ vadovė