Šiais metais bibliotekoje lankosi 86 skaitytojai. Jų paslaugoms yra didesnis nei 10000 egz. knygų,  skaitykla, 3 kompiuteriai, interneto ryšys, mokomosios programos .

Skaitykloje yra profesinio orientavimo taškas, nuolat papildomas naujais leidiniais.

Biblioteka garantuoja aprūpinimą vadovėliais, kita mokymo procesui reikalinga literatūra.

Renginiai
Bibliotekoje vyksta integruotos pamokos, ypač glaudus bendradarbiavimo ryšys su pradinių klasių pedagogėmis.

Organizuojamos teminės, literatūrinės knygų parodos, eksponuojami mokinių piešiniai, rengiamos popietės, skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai, rašytojų jubiliejams ir kt.

Jau tradiciniais tapo renginiai:

  • Pirmos klasės mokinių supažindinimas su biblioteka ,,Knygutės šventė“
  • Nacionalinė bibliotekų savaitė

Darbo laikas: 11.30 – 16.00  val. ir pertraukų metu (darbo dienomis)

Bibliotekoje dirba Violeta Murauskienė