covid-19

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo balandžio 12 d.

KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Nuo 2021 m. balandžio 12 d. 1, 5-10 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, 3-4 klasių mokiniai – kontaktiniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmens srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmens aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Pamokų laikas, tvarkaraščiai, maitinimo laikas, maitinimo zonos, mokinių pavėžėjimas ir mokinių judėjimo srautai mokykloje reguliuojami pagal esamą situaciją.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dirbs įprastai.

Tėveliai ir kiti lydintys asmenys galės palydėti ugdytinius iki grupių durų, bet į grupes nebus įleidžiami, išskyrus ypatingus atvejus, kuomet jie prieš užeinant pasiskambina tel. nr.: 8 622 26936 arba 8 656 37827 ir gauna sutikimą užeiti.

Maisto daviniai 1, 5-10 kl. mokiniams bus dalinami 2021 m. balandžio 15 d. nuo 9 val. iki 13 val.

SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE

Nuo 2021 m. balandžio 12 d. mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1-4 klasių mokiniai mokysis kontaktiniu būdu.

3 Komentarai

  1. Liudnas vaikas 2020-12-04
  2. Liudnas vaikas 2020-12-04
  3. Vaikas 2021-01-08

Komentarai