Naujienos

In memoriam

Rudeniniams saulės spinduliams glostant žemę, o vėjui blaškant medžių lapus, Amžinybės taku išėjo buvusi Kidulių mokyklos direktorė Stasė Kuklieriūtė – Černevičienė.

Gimė 1926 02 09 Jankų valsč. Sūkuriškių k., Šakių apskr.

1930 m. tėvai persikėlė gyventi į Ritinių k., Šakių valsč.

1934 m. pradėjo mokytis Gulbinų pradinėje mokykloje.

1937 m. baigusi pradinę mokyklą mokėsi V-VI-jame Šakių pradžios mokyklos skyriuje.

1939 m. įstojo į Šakių gimnazijos pirmąją klasę ir 1946-1949 m. dirbo mokytoja Višakio baigė tos gimnazijos kursą 1946 m.

1949-50 m. Plokščių mokyklos mokytoja.

1950-51 m. Plokščių progimnazijoje direktore.

1951-57 m. Kidulių vidurinės mokyklos direktorė (pradžioj septynmetė).

1957-1986 m. dėstė matematiką Kidulių vidurinėje mokykloje 5-8 kl. mokiniams.

Pamokoms ruošėsi kruopščiai, daug dėmesio skirdama vaizdumui ir mokyklos ryšio su gyvenimu stiprinimui. Skaitė paskaitas mokiniams, visuomenei. Mokytoja dirbo mokyklos bendrabučio auklėtoja, vadovavo neakivaizdiniam konsultaciniam punktui. Pedagoginis stažas – 40 m.

Mokytoja buvo labai mylima, gerbiama mokinių ir kolegų, reikli, be galo darbšti, kukli ir teisinga. Su mokiniais dalinosi ne tik matematikos žiniomis, bet stengėsi ugdyti gyvenimui reikalingas kompetencijas. Tai aukštos erudicijos žmogus.

Kidulių mokyklos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Stasės Kuklieriūtės – Černevičienės artimiesiems ir visiems, pažinojusiems šį žmogų. Amžiną jai atilsį.