Atmintinės

Kaip elgtis radus sprogmenį ar panašų į sprogmenį daiktą?

Lietuvos Respublikos teritorija dar ir šiandien yra užteršta po Pirmojo, Antrojo pasaulinių karų ir sovietinės okupacijos likusiais sprogmenimis. Žemėje liko daug nesprogusių užtaisų: granatų, minų, artilerijos sviedinių, aviacinių bombų. Sprogmenys randami vykdant žemės ūkio, kasinėjimo darbus, griaunant senus pastatus ar dėl gamtoje vykstančių procesų jie savaime  atsiranda žemės paviršiuje. Kiekviename sprogmenyje gali būti nuo kelių šimtų gramų iki kelių dešimčių kilogramų sprogstamųjų medžiagų. Šie mirtini užtaisai nuo ilgo buvimo žemėje surūdijo, jų saugikliai tapo nesaugūs, todėl neatsargus elgesys su tokiais sprogmenimis gali baigtis tragedija.

Standartinių sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo darbus Lietuvoje atlieka Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopa. Šios kuopos skyriai yra paskirstyti po visą Lietuvos teritoriją, jie dislokuoti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje, Tauragėje.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai 2021 metais į sprogmenų neutralizavimo operacijas buvo kviesti 915 kartų, neutralizavo 4675 sprogmenis.

Vykdydama planinį sprogmenų neutralizavimą, Sprogmenų neutralizavimo kuopa 2021 m. patikrino ir išvalė 31,29 ha Lietuvos teritorijos, aptiko ir sunaikino 836 standartinius sprogmenis ir 286 šovinius.

Įvairiose Marijampolės savivaldybės teritorijos vietose 2019 metais buvo neutralizuota 16 sprogmenų, 2020 metais – 20 sprogmenų, 2021 metais – 8 sprogmenys.

Ką daryti radus sprogmenį ar panašų į sprogmenį daiktą?

Radę sprogmenį ar panašų į jį daiktą:

– sprogmens nelieskite;
– nemėginkite sprogmens neutralizuoti patys ir neleiskite tai daryti kitiems;
– pažymėkite radinio vietą ir praneškite apie radinį šalia esantiems žmonėms;
– praneškite skubiosios pagalbos telefono numeriu 112;
– pasitraukite nuo radinio į saugią vietą, atvykusiems pareigūnams suteikite informaciją apie radinį.

Paveikslėlyje pagrindiniai ženklai, kuriais ženklinami minų laukai arba nesprogusiais šaudmenimis užteršti žemės plotai. Įeiti ar įvažiuoti į šiais ženklais pažymėtą teritoriją griežtai draudžiama. Laikykitės draudžiamųjų ženklų nuorodų, būkite atsargūs vykdydami žemės kasimo darbus, griaudami pastatus, radę panašų į sprogmenį daiktą.