Mokiniams

Kodėl mes švenčiame Gegužės 1-ąją?

Čikagos policijos ataka prieš streikuotojus. 1886 m.

XIX amžiaus pabaigoje vis daugiau darbininkų reiškė nepasitenkinimą fabrikantais. Darbininkai daugiau nenorėjo jų fabrikuose dirbti iki 12 valandų per dieną. 1886 metų gegužės 1 dieną JAV darbininkų judėjimas Čikagoje sušaukė generalinį streiką, kuriame reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Jis tęsėsi keletą dienų ir vis stiprėjo. Įtampai augant viena bomba pražudė 7 tvarkos sergėtojus, 20 darbininkų žuvo policijos streiko malšinimo metu. Penki streiko organiztoriai buvo nuteisti mirties bausme.

1889 m. Paryžiaus 2-asis tarptautinis kongresas paskelbė gegužės 1-ąją viso pasaulio darbininkų solidarumo diena.

Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti sovietų okupacijos metais, todėl atgavus nepriklausomybę, šventės atsisakyta. Ji vėl sugrąžinta 1996 metais. Organizatorių teigimu, dabar Tarptautinės darbininkų šventės metu siekiama atkreipti dėmesį į darbininkų teises, padėti bedarbiams įveikti skurdą, pasirūpinti darbininkų sauga ir sveikata.