Šakių rajono Kidulių pagrindinė mokykla, siekdama užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį mokykloje gali pranešti el. paštu: a.gerdavaitiene@gmail.com

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
  1. Sonata Lazdauskienė, socialinė pedagogė – pirmininkas
  2. Gražina Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininko pavaduotoja
  3. Aldona Gerdavaitienė, raštinės vedėja – sekretorė

DARBO KODEKSAS

30 straipsnis. Darbuotojų garbės ir orumo gynimas

1. Darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.

2. Darbdavys imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.