covid-19

Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 dienos Kidulių pagrindinėje mokykloje bus organizuojamas nuotolinis mokymas. Bus patvirtintas ir paskelbtas  nuotolinio mokymo priemonių planas. 

 Administratorius, kuris konsultuos mokytojus ir mokinius informacinių technologijų naudojimo klausimais – Donatas Žilaitis, el. paštas: donataszilaitis@gmail.com.  ir Facebook Messenger,  nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa.

Visą  su vaikų ugdymo procesu susijusią informaciją  teiks klasių vadovai, grupių mokytojos ir mokyklos administracija.

Visa informacija karantino laikotarpiu teikiama el. dienyne TAMO, mokyklos internetinėje svetainėje ir el. paštu: kiduliumokykla@gmail.com. Į mokyklos patalpas  užeiti gali tik darbuotojai pagal suderintą grafiką.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS