Renginiai

Projekto „Kokybės krepšelis” pristatymas-ataskaita

Nuo 2020 m. spalio mėnesio mokykloje vyko 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos.

Projekto tikslas – pagerinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, personalizuojant ugdymo procesą , pagrįstą asmeniniais pasiekimais, mokymosi, būdų ir formų pasirinkimu, tikslingai panaudojant šiuolaikiškus mokymosi išteklius.