2018-2019 mokslo metų pedagoginių darbuotojų sąrašas

Vardas, Pavardė Išsilavinimas Ką baigė, įgyta specialybė Kvalif. kategorija Dėstomas dalykas/ pareigybė
Violeta Antanaitienė Aukštasis ŠPI, Specialiosios (sutrikusio intelekto vaikų) mokyklos mokytoja ir ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogė Pradinių klasių vyr. mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
Alina Baranauskienė Aukštasis VPU, Geografija Geografijos vyr. mokytoja Gamta ir žmogus, Geografija
 Gražina Bartkuvienė  Aukštasis  VPU, Lietuvių kalba ir literatūra  Lietuvių k. vyr. mokytoja  Lietuvių kalba
Etika
Pavaduotoja ugdymui
 Alma Logminienė  Aukštasis Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Anglų kalbos mokytoja  Mokytoja  Anglų kalba
 Laimutė Borutaitė  Aukštasis  VVPI, Matematika  Matematikos vyr. mokytoja  Matematika
 Danutė Dimaitienė  Aukštasis  VVPI, Lietuvių kalba Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, metodininkas  Lietuvių kalba
 Aldona Gerdavaitienė  Aukštasis  Klaipėdos universitetas, Edukologija  Matematikos/ekonomikos vyr. mokytoja  Ekonomika
 Skirmutė Janulaitienė  Aukštasis  VPU, Muzikos mokytoja, Etikos mokytoja  Muzikoa vyr. mokytoja, Etikos vyr. mokytoja  Muzika, etika
 Zita Janulaitienė  Aukštasis  ŠPI, Lietuvių kalbaŠU, Edukologija  Pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Pradinio ugdymo mokytoja
Sonata Kasperavičienė Aukštasis LEU, Biologijos mokytoja Mokytoja Biologija, Gamta ir žmogus, Žmogus ir sveikata, biologija
Vytautė Kundrotienė Aukštasis ŠU, Anglų kalbos mokytoja Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
Sonata Lazdauskienė Aukštasis VPU, Socialinis pedagogas Vyr. socialinis pedagogas Soc. pedagogas
Lijana Lenktaitienė Aukštasis Marijampolės kolegija, Socialinė pedagogika Mokytoja Žmogaus sauga
Aurelija Mazurienė Aukštasis VVK, Kultūros – švietimo darbuotoja,

ŠU, Dalyko pedagogika

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
Sigitas Mockus Aukštasis VVPI, Technikos disciplinos ir darbai Darbų vyr. mokytojas Technologijos
Sigita Norkienė Aukštasis Kauno aukštesnioji katechetikos mokykla, Katechetė Katalikų tikybos vyr. mokytoja Tikyba
Džiuljeta Pečiūnaitytė Aukštasis ŠU, Dailė ir technologijos Dailės vyr. mokytoja, Technologijų vyr. mokytoja Technologijos, dailė
Zuzana Pocienė Aukštasis ŠPI, Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Logopedė, spec. pedagogė
Tadas Račiūnas Aukštasis VVPI, Kūno kultūra Kūno kultūros vyr. mokytojas Kūno kultūra
Irena Rudaitienė Aukštasis VVPI, Rusų kalba Rusų kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba
Gediminas Ruočkus Aukštasis VVPI, Istorija Istorijos vyr. mokytojas Istorija, pilietinis ugdymas
Diana Sabienė Aukštasis ŠPI, Lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių  kalba
Robertas Sakas Aukštasis VPU, Geografija L. e. direktoriaus pareigas
Jolita Valavičienė Aukštasis ŠU, Vokiečių kalba Vokiečių kalbos vyr. mokytoja Vokiečių kalba
Albina Valuckienė Aukštasis ŠPI, Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Viktorija Zymonienė Aukštasis Klaipėdos kolegija Pradinių kl. mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
Aidutė Žemaitienė Aukštasis VVPI, Chemijos mokytoja Chemijos vyr. mokytoja Chemija
Irma Žilaitienė Aukštasis VPU, Fizikos, informatikos mokytoja Mokytoja Fizika, informatika