Eil. Nr. Veikla Data Atsakingas
1. Mokinių tarybos veiklos pusmečio aptarimas sausis V. Murauskienė, S. Kasperavičienė, mokinių taryba
2. Veiklos plano sudarymas Vasaris V. Murauskienė, mokinių taryba
3. Vasario 16-osios paminėjimas Vasaris Mokinių taryba
4. 5-10 klasių  mokinių apklausos ,,Problemos, trūkumai, sprendimo būdai“ organizavimas, analizė, pateikimas administracijai. Kovas Mokinių taryba, kuratorės
5. Protmūšis, skirtas veiksmo savaitei be patyčių. Kovas Mokinių taryba, soc. pedagogė, klasių vadovai
6. ,,Vaikų velykėlės“. Velykinių kiaušinių ridenimas, linksmi lauko žaidimai pradinukams. Balandis Mokinių taryba,  kuratorės
7. Nacionalinė bibliotekų savaitė. ,,Protmūšio“ organizavimas. 5-10 kl. mokiniams Balandis Mokinių taryba, kuratorės
8. Dalyvavimas akcijoje ,,Darom“. Balandis Mokinių taryba
9. Gegužės 9 –oji – Europos diena. Stendo paruošimas Gegužė Mokinių taryba
10. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai dėl mokykloje vykdomos veiklos. Mokslo metų eigoje Mokinių taryba
11. Nuolatinė pagalba organizuojant, bei minint Lietuvos valstybingumo ir mokyklos tradicines šventes. Mokslo metų eigoje Mokinių taryba
12. Mokinių tarybos susirinkimai Kiekvieną trečiadienį po trijų pamokų V. Murauskienė, M. Širkevičius

Pirmininkas  Mantas Širkevičius;

Kuratorės: S. Kasperavičienė, V.Murauskienė.