Mokiniams

Vėliavos

0%

Kokios šalies tai vėliava?

Correct! Wrong!

Ši vėliava priklauso ...

Correct! Wrong!

3.

Correct! Wrong!

4.

Correct! Wrong!

5.

Correct! Wrong!

6.

Correct! Wrong!

7.

Correct! Wrong!

8.

Correct! Wrong!

9.

Correct! Wrong!

10.

Correct! Wrong!

11.

Correct! Wrong!

12.

Correct! Wrong!

13.

Correct! Wrong!

14.

Correct! Wrong!

Vėliavos
Blogai

Geografijos mokytoja verkia.
Reikėtų dar pasikartoti

Geografijos mokytoja laukia jūsų
Puiku

Geografijos mokytoja džiaugiasi

Share your Results: