Gerbiami mokytojai, prašome užpildyti plačiojo audito apklausos lenteles iki lapkričio 15 d.  

Mokyklos įsivertinimo koordinavimo grupė