Atmintinės

Aktuali informacija artėjant NMPP

Šiuo metu informacinėje testavimo sistemoje BETA paskelbtos 2023 m. NMPP 4 klasės matematikos ir skaitymo užduotys.

NŠA interneto svetainėje yra viešinama informacija apie 4 ir 8 klasės NMPP užduočių turinio aspektus. Tai svarbi informacija mokytojams ir mokinių tėvams, kurie iš anksto gali susipažinti iš kokių temų mokiniai gaus užduotis.

Mokiniai užduotis atliks elektroninio testavimo aplinkoje. Siekiant supažindinti mokinius su testavimo aplinkos dizainu ir funkcionalumu, būsimos užduoties struktūra, apimtimi, klausimų ir užduočių formulavimo specifika, atlikimo reikalavimais, NŠA yra parengusi užduočių pavyzdžių, kurie skelbiami, nuolat papildomi informacinėje testavimo sistemoje.

Šiuo metu informacinėje testavimo sistemoje BETA prieinamos naudojimui 2023 m. NMPP matematikos ir skaitymo užduotys.

Gruodį buvo atnaujintas informacinės testavimo sistemos BETA funkcionalumas, siekiant užtikrinti didesnį prieinamumą mokinių grupėms ir geresnes sąlygas atlikti testus. Šiuo metu sistema nuolat pildoma skirtingiems mokinių pasiekimų patikrinimams skirtomis užduotimis pagal klases ir dalykus.  

Ši sistema sukurta kaip pažintinė aplinka ir nėra skirta ruoštis mokiniams būsimiems pasiekimų patikrinimams. Mokytojai, kaip ir visa mokyklos bendruomenė, ruošdamiesi artėjantiems pasiekimų patikrinimams, gali supažindinti mokinius su paskelbtais užduočių pavyzdžiais, bet ugdymo procese turi įgyvendinti veiklas pagal savo iš anksto parengtą ugdymo planą ir individualius mokinio poreikius.  

Mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys yra rengiamos pagal bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir principus, kurie yra įgyvendinami mokymo ir mokymosi procese.

4 ir 8 klasės NMPP paskirtis – suteikti informaciją mokiniui, jo tėvams, mokytojams, mokyklai ir savivaldybei apie mokinių pasiektą pasiekimų lygį, stipriuosius ir silpnuosius mokymosi turinio ir gebėjimų aspektus. Informacija apie rezultatus pateikiama ataskaitų formatu, kurią rekomenduojama naudoti ugdymo proceso tobulinimui, asmeninės pažangos planavimui.