Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šakių raj. Kidulių pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvinimą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d.

Vykdant projektą mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1–4 ir 5–8 klasėms.

Mokytojai turi galimybę naudotis metodine medžiaga, t. y. parengtais pamokų aprašymais ir trumpais filmukais, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Daugiau informacijos:

https://www.sac.smm.lt

http://www.vedlys.smm.lt