PareigosDarbuotojų/etatų skaičius 2022 m.2022 m. vidutinis bruto darbo užmokestis (paskirtas), €
Direktorius1neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui0,5neskelbiama*
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)1,541680
Vyresn. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)12,231567
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)0,711473
Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas)1,751523
Mokytojo padėjėjas1neskelbiama*
Bibliotekininkas0,5neskelbiama*
Pavaduotojas ūkio reikalams0,75neskelbiama*
Raštinės vedėjas, kasininkas0,75neskelbiama*
Buhalteris0,75neskelbiama*
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojas61500
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas4851
IT specialistas0,75neskelbiama*
Vairuotojas2878
Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės, sandėlininkas, skalbėjas)12,5730

* – Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.