PareigosDarbuotojų/etatų skaičius 2022 m.2022 m. vidutinis bruto darbo užmokestis (paskirtas), €2023 m. I ketv. vidutinis bruto darbo užmokestis (paskirtas), €
Direktorius0,25neskelbiama*neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui0,75neskelbiama*neskelbiama*
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)1,4916801882
Vyresn. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)13,1315671756
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)0,2014731638
Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas)1,7515231713
Mokytojo padėjėjas1neskelbiama*neskelbiama*
Bibliotekininkas0,25neskelbiama*neskelbiama*
Pavaduotojas ūkio reikalams0,75neskelbiama*neskelbiama*
Raštinės vedėjas, kasininkas0,75neskelbiama*neskelbiama*
Buhalteris0,75neskelbiama*neskelbiama*
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojas615001682
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas4851949
IT specialistas0,75neskelbiama*neskelbiama*
Vairuotojas28781004
Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės, sandėlininkas, skalbėjas)12,5730840

* – Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.