Kidulių pagrindinės mokyklos ir Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus darbuotojų darbo užmokestis