Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (Es) 2016/1191