Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (Es) 2016/1191
Kidulių pagrindinės mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Kidulių pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema