Direktorius – Robertas Sakas
Tel.: 8-682 50524
El. paštas: robertas.sakas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Bartkuvienė
El. paštas: bartkuviene@gmail.com

Buhalterė – Skirmutė Martinaitienė

Sekretorė – Aldona Gerdavaitienė