Vyresnioji socialinė pedagogė Sonata Lazdauskienė

Susisiekti galite:

Telefonais: 8345-6225 , 861861518

Elektroniniu paštu:

Pagrindinis socialinės pedagogės veiklos tikslas: Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams ir mokytojams.

  Tikslai:

 • Padėti mokiniui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis.
 • Spręsti mokinių socializacijos problemas.
 • Padėti mokytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius.

       Uždaviniai:                  

 • Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą mokiniams.
 • Organizuoti komandinį darbą su mokiniais, turinčiais kompleksinę negalią, elgesio, mokymosi

motyvacijos ir lankomumo problemų.

 • Vykdyti bendradarbiavimą su pedagogais ir kitomis institucijomis.
 • Kartu su socialiniais partneriais vykdyti darbą su mokinių šeimomis.
 • Atstovauti mokinių teises teisėsaugos institucijose.

Socialinės pedagogės darbo savaitės trukmė – 5 darbo dienos, iš viso – 36 val. per savaitę.

KONSULTACIJŲ LAIKAS

8.00 -15.40

PIETŲ PERTRAUKA  11.00 – 11.30 VAL.

    Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

       Mokiniai gali kreiptis, jei:

 • Turi problemų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais, tėvais ar globėjais.
 • Patiri patyčias.
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti.
 • Nežinai kokią profesiją pasirinkti.
 • Nori pasidalinti savo rūpesčiais ir problemomis, ir kartu ieškoti sprendimų.
 • Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.

Tėvai ar globėjai gali kreiptis, jei:

 • Šeimą ištiko krizinė situacija (ištuoka, prievarta šeimoje, skurdas, netektis ir kt.).
 • Nori pasitarti vaiko globos ir auklėjimo klausimais.
 • Neranda bendros kalbos su savo vaiku.
 • Nori pasidalinti savo rūpesčiais.
 • Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.
 • Nori gauti socialinę pagalbą.

Pedagogai gali kreiptis, jei:

 • Nori pasitarti mokinio auklėjimo, ugdymo klausimais.
 • Neranda bendros kalbos su mokiniu, jo tėvais ar globėjais.
 • Nori pasidalinti savo rūpesčiais.
 • Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.
 • Nori pasikviesti į klasės valandėlę ar pamoką.