Mokyklos metodinės grupės ir jų pirmininkai:

Pradinių klasių mokytojųVioleta Antanaitienė
5 – 10 klasių vadovųLaimutė Borutaitė
Humanitarinių dalykų ir menųDanutė Dimaitienė
Gamtos ir socialinių mokslųAlina Baranauskienė

Moksleivių maitinimo komisija:

Skirmutė Martinaitienėpirmininkas
Violeta Antanaitienėnarys
Aivija Buragienėnarys
Jolita Valavičienėnarys
Inga Pranskaitienėnarys (Sudargo sk.)

Ugdymo plano kūrimo grupė:

Gražina Bartkuvienėvadovas
Diana Sabienėnarys
Laimutė Borutaitėnarys
Danutė Dimaitienėnarys
Violeta Antanaitienėnarys
Jolita Valavičienėnarys
Alina Baranauskienėnarys

Dokumentų ekspertų grupė:

Alina Baranauskienėpirmininkas
Skirmutė Martinaitienėnarys
Marija Grigaitienėnarys (Sudargo sk.)

Vaiko gerovės komisija:

Gražina Bartkuvienėdirektoriaus pavaduotoja ugdymui
(pirmininkas)
Sonata Lazdauskienėsocialinė pedagogė
(pirmininko pavaduotoja)
Zuzana Pocienėspecialioji pedagogė (narys)
Violeta Antanaitienėpradinių klasių vyr. mokytoja (narys)
Daiva Bataitienėtėvų atstovas (narys)
Laimutė Borutaitėmatematikos vyr. mokytoja (narys)
Jurgita Kairytė-Daniūnienėvisuomenės sveikatos priežiūros specialistė
(narys)
Augustė Gražytė10 kl. mokinė (narys)
Nedas Rimavičius10 kl. mokinys (narys)

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Metodinė taryba:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Danutė Dimaitienėnarys
Laimutė Borutaitė narys
Vytautė Kundrotienė narys
Violeta Antanaitienė narys
Alina Baranauskienė narys
Alma Dragūnaitienė narys (Sudargo sk.)
Jolita Valavičienė narys

Mokyklos tinklalapio kūrimo grupė:

Gražina Bartkuvienėvadovas
Donatas Žilaitisnarys
Irma Žilaitienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys

Renginių organizavimo grupė:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Džiuljeta Pečiūnaitytėnarys
Skirmutė Janulaitienėnarys
Alma Dragūnaitienėnarys (Sudargo sk.)

Mokyklos veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Sonata Lazdauskienėnarys
Violeta Antanaitienėnarys
Donatas Žilaitisnarys
Alina Baranauskienėnarys