Metodinės tarybos veiklos programa 2018 m.

Socialinės pedagogės veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 m.