Mokyklos metodinės grupės ir jų pirmininkai:

Pradinių klasių mokytojųZita Janulaiteinė
5 – 10 klasių vadovųReda Globienė
Humanitarinių dalykų ir menųDanutė Dimaitienė
Gamtos ir socialinių mokslųAlina Baranauskienė

Moksleivių maitinimo komisija:

Skirmutė Martinaitienėpirmininkas
Aivija Buragienėnarys
Sonata Lazdauskienėnarys

Ugdymo plano kūrimo grupė:

Gražina Bartkuvienėvadovas
Jurgita Bernotienėnarys
Reda Globienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys
Alvyra Goptaitienėnarys
Alina Baranauskienėnarys

Dokumentų ekspertų grupė:

Alina Baranauskienėpirmininkas
Skirmutė Martinaitienėnarys
Sonata Lazdauskienėnarys

Vaiko gerovės komisija:

Gražina Bartkuvienėdirektoriaus pavaduotoja ugdymui
(pirmininkas)
Sonata Lazdauskienėsocialinė pedagogė
(pirmininko pavaduotoja)
Zuzana Pocienėspecialioji pedagogė (narys)
Jurgita Zymonienėtėvų atstovas (narys)
Reda Globienėmatematikos vyr. mokytoja (narys)
Jurgita Kairytė-Daniūnienėvisuomenės sveikatos priežiūros specialistė
(narys)
Roberta Kuncaitienėpsichologė

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Metodinė taryba:

Rasita Gokderepirmininkas
Danutė Dimaitienėnarys
Reda Globienė narys
Alina Baranauskienė narys
Zita Janulaitienė narys

Mokyklos tinklalapio kūrimo grupė:

Donatas Žilaitisvadovas
Irma Žilaitienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys

Mokyklos veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Sonata Lazdauskienėnarys
Zita Janulaitienėnarys
Donatas Žilaitisnarys
Alina Baranauskienėnarys

Veiklos plano rengimo grupė

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Sonata Lazdauskienėnarys
Zita Janulaitienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys
Alina Baranauskienėnarys
Reda Globienėnarys

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Robertas Sakaspirmininkas (Mokyklos tarybos siūlymu)
Aldona Gerdavaitienėsekretorė (nuo Mokytojų tarybos)
Alina Baranauskienėnarys (nuo Mokytojų tarybos)
Danutė Dimaitienėnarys (nuo Mokyklos tarybos)
Roma Eniulienėnarys (nuo Mokytojų tarybos)
Jurgita Zymonienėnarys (nuo Mokyklos tarybos)
Ingrida Kasperavičienėnarys (paskirta steigėjo)