Mokyklos metodinės grupės ir jų pirmininkai:

Pradinių klasių mokytojųZita Janulaiteinė
5 – 10 klasių vadovųReda Globienė
Humanitarinių dalykų ir menųDanutė Dimaitienė
Gamtos ir socialinių mokslųAlina Baranauskienė

Moksleivių maitinimo komisija:

Skirmutė Martinaitienėpirmininkas
Aivija Buragienėnarys
Jolita Valavičienėnarys

Ugdymo plano kūrimo grupė:

Gražina Bartkuvienėvadovas
Diana Sabienėnarys
Reda Globienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys
Jolita Valavičienėnarys
Alina Baranauskienėnarys

Dokumentų ekspertų grupė:

Alina Baranauskienėpirmininkas
Skirmutė Martinaitienėnarys
Sonata Lazdauskienėnarys

Vaiko gerovės komisija:

Gražina Bartkuvienėdirektoriaus pavaduotoja ugdymui
(pirmininkas)
Sonata Lazdauskienėsocialinė pedagogė
(pirmininko pavaduotoja)
Zuzana Pocienėspecialioji pedagogė (narys)
Jurgita Zymonienėtėvų atstovas (narys)
Reda Globienėmatematikos vyr. mokytoja (narys)
Jurgita Kairytė-Daniūnienėvisuomenės sveikatos priežiūros specialistė
(narys)
10 kl. mokinė (narys)
10 kl. mokinys (narys)

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Metodinė taryba:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Danutė Dimaitienėnarys
Reda Globienė narys
Alina Baranauskienė narys
Alma Dragūnaitienė narys (Sudargo sk.)
Jolita Valavičienė narys

Mokyklos tinklalapio kūrimo grupė:

Gražina Bartkuvienėvadovas
Donatas Žilaitisnarys
Irma Žilaitienėnarys
Danutė Dimaitienėnarys

Renginių organizavimo grupė:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Džiuljeta Pečiūnaitytėnarys
Jolita Lekavičienėnarys
Alma Dragūnaitienėnarys (Sudargo sk.)

Mokyklos veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė:

Gražina Bartkuvienė pirmininkas
Sonata Lazdauskienėnarys
Zita Janulaitienėnarys
Donatas Žilaitisnarys
Alina Baranauskienėnarys