Mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2022 metams

Pažyma nelankymo pateisinimas dėl ligos (pildomas PDF)

Pažyma nelankymo pateisinimas dėl kitų priežasčių (pildomas PDF)