5-10 klasių pamokų tvarkaraštis. 2020-2021 m.m. II pusmetis (nuo kovo 1 d.)

5 klasė

5 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Technologijos
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4. Technologijos
5. Lietuvių k. ir literatūra
ANTRADIENIS
1.Užsienio II kalba (rusų k.)
Užsienio II kalba (vokiečių k.)
2.Fizinis ugdymas
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
5.Užsienio I kalba (anglų k.)
6.Lietuvių k. ir literatūra
TREČIADIENIS
1.Istorija
2.Matematika
3.Informacinės technologijos
4.Muzika
5.Užsienio I kalba (anglų)
6. Gamta ir žmogus
KETVIRTADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Fizinis ugdymas
3.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
4.Matematika
5.Dailė
6.Klasės valandėlė
PENKTADIENIS
1.Žmogaus sauga
2.Gamta ir žmogus
3.Užsienio I kalba (anglų)
4.Istorija
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Matematika
6 KLASĖ

6 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Dailė
2.Technologijos
3.Technologijos
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Gamta ir žmogus
6. Matematika
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
3.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
4.Fizinis ugdymas
5. Geografija
TREČIADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Istorija
5.Muzika
6.Informacinės technologijos
7.Užsienio kalba (anglų)
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
3.Lietuvių k. ir literatūra
4. Fizinis ugdymas
5.Fizinis ugdymas
6.Matematika
PENKTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Gamta ir žmogus
3.Istorija
4.Geografija
5.Matematika
7 KLASĖ

7 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Technologijos
4.Technologijos
5. Matematika
6.Dorinis ugdymas (etika)
7.Užsienio kalba (anglų)
ANTRADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Istorija
3. Fizinis ugdymas
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
6. Geografija
7.Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1.Matematika
2.Biologija
3.Lietuvių kalba ir literatūra
4.Fizika
5.Geografija
KETVIRTADIENIS
1.Dailė
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
6. Fizinis ugdymas
PENKTADIENIS
1.Biologija
2.Žmogaus sauga
3.Matematika
4.Muzika
5.Užsienio kalba (anglų)
6.Istorija
8 KLASĖ

8 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2. Matematika
3.Chemija
4.Fizika
5.Technologijos
6.Informacinės technologijos
ANTRADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
3. Fizinis ugdymas
4 Geografija
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
7.Užsienio kalba (anglų)
TREČIADIENIS
1.Fizika
2.Chemija
3.Istorija
4.Fizinis ugdymas
5.Matematika
KETVIRTADIENIS
1.Biologija
2.Matematika
3.Lietuvių kalba ir literatūra
4.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Dailė
7.Užsienio kalba (anglų)
PENKTADIENIS
1.Geografija
2.Matematika
3.Muzika
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Istorija
9 KLASĖ

9 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Matematika
2.Chemija
3.Fizika
4.Lietuvių kalba ir literatūra
5.Užsienio kalba (anglų)
6.Technologijos
ANTRADIENIS
1. Geografija
2.Fizinis ugdymas
3.Istorija
4.Lietuvių kalba ir literatūra
5.Užsienio kalba (rusų)
6.Užsienio kalba (vokiečių)
7.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1.Biologija
2.Fizika
3.Chemija
4.Geografija
5. Fizinis ugdymas
6.Matematika
7.Informacinės technologijos
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių kalba ir literatūra
2.Lietuvių kalba ir literatūra
3.Dailė
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Užsienio kalba (rusų)
6.Užsienio kalba (vokiečių)
PENKTADIENIS
1.Matematika
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Istorija
4.Biologija
5.Muzika
6.Pilietiškumo pagrindai
10 KLASĖ

10 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Chemija
2.Fizika
3.Lietuvių k. ir literatūra
4. Matematika
5.Technologijos
6.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
7.Informacinės technologijos
ANTRADIENIS
1. Fizinis ugdymas
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Užsienio II kalba (anglų)
4.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
5.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
6.Biologija
7.Ekonomika ir verslumas
TREČIADIENIS
1.Chemija
2.Istorija
3.Fizinis ugdymas
4.Matematika
5.Fizika
6.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
7.Muzika
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
2.Dailė
3.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Matematika
6.Lietuvių k. ir literatūra
7.Integruotas technologijų kursas
PENKTADIENIS
1.Istorija
2.Pilietiškumo pagrindai
3.Lietuvių k. ir literatūra
4. Matematika
5.Geografija
6.Užsienio II kalba (anglų)