5-10 klasių pamokų tvarkaraštis. 2021-2022 m.m. II pusmetis (nuo vasario 1 d.)

5 klasė

5 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Technologijos
2. Technologijos
3.Užsienio I kalba (anglų k.)
4.Informacinės technologijos
5.Matematika
6.Užsienio II kalba (vokiečių k.)
7.Užsienio II kalba (vokiečių)
ANTRADIENIS
1.Dorinis ugdymas (tikyba)
2.Fizinis ugdymas
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Užsienio II kalba (rusų k.)
5. Lietuvių k. ir literatūra
6.Matematika
TREČIADIENIS
1.Gamta ir žmogus
2.Istorija
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Matematika
6.Fizinis ugdymas
7.Klasės valandėlė
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio I kalba (anglų)
2.Fizinis ugdymas
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Užsienio II kalba (rusų)
5.Žmogaus sauga
6.Dailė
PENKTADIENIS
1.Užsienio I kalba (anglų)
2.Matematika
3.Istorija
4.Muzika
5. Gamta ir žmogus
6.Dorinis ugdymas (etika)
6 KLASĖ

6 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Technologijos
4.Technologijos
5.Dailė
6.Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
ANTRADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Gamta ir žmogus
3. Matematika
4. Geografija
5.Užsienio kalba (rusų)
6.Užsienio kalba (anglų)
7.Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1.Informacinės technologijos
2. Fizinis ugdymas
3.Istorija
4.Matematika
5.Muzika
6.Lietuvių k. ir literatūra
KETVIRTADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Užsienio kalba (rusų)
4.Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
5.Matematika
6.Klasės valandėlė
PENKTADIENIS
1.Geografija
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Istorija
5.Gamta ir žmogus
6.Dorinis ugdymas (etika)
7 KLASĖ

7 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Technologijos
2.Technologijos
3. Matematika
4.Užsienio kalba (vokiečių)
5.Užsienio kalba (anglų)
6. Geografija
7.Žmogaus sauga
ANTRADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Matematika
3.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
4. Fizinis ugdymas
5.Biologija
6.Užsienio kalba (rusų)
TREČIADIENIS
1.Matematika
2.Fizika
3.Fizinis ugdymas
4.Istorija
5.Užsienio kalba (anglų)
6.Muzika
7. Klasės valandėlė
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių kalba ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Dailė
4.Matematika
5.Užsienio kalba (anglų)
6. Fizinis ugdymas
7.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
PENKTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Geografija
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Biologija
5.Istorija
8 KLASĖ

8 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Užsienio kalba (vokiečių)
2.Fizika
3.Chemija
4.Technologijos
5.Lietuvių k. ir literatūra
6. Matematika
7.Užsienio kalba (anglų)
ANTRADIENIS
1.Matematika
2.Lietuvių k. ir literatūra
3. Fizinis ugdymas
4.Dorinis ugdymas (tikyba)
5.Istorija
6.Dorinis ugdymas (etika)
7.Užsienio kalba (rusų)
TREČIADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Matematika
3.Fizika
4.Istorija
5.Geografija
6.Informacinės technologijos
7.Lietuvių k. ir literatūra
KETVIRTADIENIS
1.Chemija
2.Užsienio kalba (vokiečių)
3.Užsienio kalba (anglų)
4.Dailė
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Užsienio kalba (rusų)
7.Fizinis ugdymas
PENKTADIENIS
1.Matematika
2.Biologija
3.Užsienio kalba (anglų)
4. Geografija
5.Lietuvių kalba ir literatūra
6.Muzika
7.Klasės valandėlė
9 KLASĖ

9 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Matematika
2.Chemija
3.Užsienio kalba (vokiečių)
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Žmogaus sauga
6.Technologijos
7.Fizika
8.Lietuvių kalba ir literatūra (projektinė veikla)
ANTRADIENIS
1.Biologija
2. Geografija
3.Užsienio kalba (rusų)
4.Matematika
5.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
6.Fizinis ugdymas
7.Klasės valandėlė
TREČIADIENIS
1.Istorija
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Muzika
4.Fizika
5.Lietuvių kalba ir literatūra
6.Matematika
7.Informacinės technologijos
KETVIRTADIENIS
1.Matematika
2.Chemija
3. Fizinis ugdymas
4.Lietuvių kalba ir literatūra
5.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
6.Lietuvių kalba ir literatūra
7.Dailė
PENKTADIENIS
1.Istorija
2.Pilietiškumo pagrindai
3.Biologija
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Lietuvių kalba ir literatūra
6.Geografija
10 KLASĖ

10 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Chemija
2.Užsienio kalba (vokiečių)
3.Technologijos
4. Matematika
5.Informacinės technologijos
6.Fizika
7.Integruotas technologijų kursas
ANTRADIENIS
1.Geografija
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Istorija
4.Užsienio kalba (anglų)
5. Fizinis ugdymas
6.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
7.Užsienio kalba (rusų)
TREČIADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Fizinis ugdymas
5.Fizika
6.Užsienio kalba (anglų)
7.Lietuvių kalba ir literatūra (modulis)
Matematika (modulis)
KETVIRTADIENIS
1.Dailė
2.Matematika
3.Chemija
4.Ekonomika ir verslumas
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
7.Užsienio kalba (anglų)
PENKTADIENIS
1.Biologija
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Istorija
4. Matematika
5.Muzika
6.Pilietiškumo pagrindai
7.Klasės valandėlė