5-10 klasių pamokų tvarkaraštis. 2020-2021 m.m. I pusmetis

5 klasė

5 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Matematika
3. Technologijos
4. Technologijos
5. Gamta ir žmogus
6. Lietuvių k. ir literatūra
ANTRADIENIS
1.Gamta ir žmogus
2.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
3.Užsienio II kalba (rusų k.)
4.Užsienio I kalba (anglų k.)
Užsienio I kalba (vokiečių k.)
5.Matematika
TREČIADIENIS
1.Informacinės technologijos
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Muzika
4.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
5.Matematika
6.Istorija
KETVIRTADIENIS
1.Matematika
2.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
3.Fizinis ugdymas
4.Užsienio II kalba (rusų)
5.Klasės valandėlė
6.Lietuvių k. ir literatūra
PENKTADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Fizinis ugdymas
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Dailė
5.Istorija
6.Žmogaus sauga
6 KLASĖ

6 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Matematika
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Lietuvių k. ir literatūra
4. Geografija
5.Informacinės technologijos
ANTRADIENIS
1.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
6.Užsienio kalba (anglų)
TREČIADIENIS
1.Muzika
2.Matematika
3.Geografija
4.Gamta ir žmogus
5.Istorija
6.Užsienio kalba (anglų)
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Užsienio kalba (anglų)
4.Fizinis ugdymas
5. Fizinis ugdymas
6.Matematika
PENKTADIENIS
1.Technologijos
2.Technologijos
3.Dailė
4.Istorija
5.Fizinis ugdymas
6.Gamta ir žmogus
7 KLASĖ

7 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Technologijos
3.Technologijos
4. Matematika
5.Biologija
6.Dailė
ANTRADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Dorinis ugdymas (etika)
5.Užsienio kalba (anglų)
6.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
7.Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1.Matematika
2.Istorija
3.Biologija
4.Fizika
5.Informacinės technologijos
6. Geografija
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių kalba ir literatūra
2.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Užsienio kalba (anglų)
5.Matematika
6.Fizinis ugdymas
7. Fizinis ugdymas
PENKTADIENIS
1.Žmogaus sauga
2.Matematika
3. Fizinis ugdymas
4.Geografija
5.Muzika
6.Istorija
8 KLASĖ

8 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Technologijos
2.Chemija
3.Fizika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Matematika
6. Geografija
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Matematika
3. Fizinis ugdymas
4.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
5.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
6.Užsienio kalba (anglų)
TREČIADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Chemija
3.Fizika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Fizinis ugdymas
6.Muzika
7.Istorija
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Biologija
3.Lietuvių kalba ir literatūra
4.Matematika
5.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
PENKTADIENIS
1.Matematika
2.Istorija
3.Geografija
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Dailė
9 KLASĖ

9 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Chemija
2.Dailė
3. Matematika
4.Technologijos
5.Lietuvių kalba ir literatūra
6.Fizika
ANTRADIENIS
1.Biologija
2.Istorija
3.Užsienio kalba (anglų)
4. Geografija
5.Fizinis ugdymas
6.Užsienio kalba (rusų)
7.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1.Chemija
2.Fizika
3.Pilietiškumo pagrindai
4. Fizinis ugdymas
5.Istorija
6.Informacinės technologijos
7.Užsienio kalba (anglų)
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Užsienio kalba I (rusų)
3.Matematika
4.Lietuvių kalba ir literatūra
5.Lietuvių kalba ir literatūra
6.Užsienio kalba (vokiečių)
7.Užsienio kalba (vokiečių)
PENKTADIENIS
1.Lietuvių kalba ir literatūra
2.Žmogaus sauga
3.Matematika
4.Biologija
5.Geografija
6.Muzika
10 KLASĖ

10 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Fizika
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Chemija
4.Informacinės technologijos
5.Technologijos
6. Matematika
ANTRADIENIS
1.Matematika
2.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
3.Geografija
4. Fizinis ugdymas
5.Užsienio II kalba (anglų)
6.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
7.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
TREČIADIENIS
1.Istorija
2.Pilietiškumo pagrindai
3.Chemija
4.Matematika
5.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
6.Fizinis ugdymas
7.Fizika
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
4.Užsienio I kalba (anglų)
Užsienio I kalba (vokiečių)
5.Užsienio II kalba (anglų)
6.Biologija
PENKTADIENIS
1.Ekonomika ir verslumas
2.Muzika
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Istorija
5. Matematika
6.Lietuvių k. ir literatūra
7.Dailė