5-10 klasių pamokų tvarkaraštis. 2023-2024 m.m. II pusmetis

5 klasė

5 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1. Technologijos
2. Technologijos
3. Lietuvių k. ir literatūra
4.Matematika
5.Užsienio I kalba (anglų k.)
6.Gamtos mokslai
ANTRADIENIS
1.Matematika
2.Istorija
3.Užsienio II kalba (rusų k.)
Užsienio II kalba (vokiečių k.)
4.Istorija
5.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
6.Klasės valandėlė
TREČIADIENIS
1.Informacinės technologijos
2.Fizinis ugdymas
3.Užsienio I kalba (anglų)
4.Matematika
5.Muzika
6.Lietuvių k. ir literatūra
KETVIRTADIENIS
1.Matematika
2.Dailė
3.Fizinis ugdymas
4.Gamtos mokslai
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Užsienio II kalba (rusų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
PENKTADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Užsienio I kalba (anglų)
5.Gyvenimo įgūdžiai
6 KLASĖ

6 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Istorija
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Informacinės technologijos
5.Technologijos
ANTRADIENIS
1.Gamta ir žmogus
2.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
3.Užsienio kalba (anglų)
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Matematika
6.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
7.Technologijos
TREČIADIENIS
1. Fizinis ugdymas
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Matematika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Geografija
6.Istorija
KETVIRTADIENIS
1.Dailė
2.Matematika
3.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
4.Fizinis ugdymas
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Užsienio kalba (anglų)
7.Klasės valandėlė
PENKTADIENIS
1.Matematika
2.Fizinis ugdymas
3.Geografija
4.Gamta ir žmogus
5.Muzika
7 KLASĖ

7 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Technologijos
2.Technologijos
3.Fizika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Matematika
6.Užsienio kalba (anglų)
7.Istorija
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
2.Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
3.Lietuvių kalba ir literatūra
4.Matematika
5.Biologija
6. Klasės valandėlė
TREČIADIENIS
1.Matematika
2.Informacinės technologijos
3.Lietuvių k. ir literatūra
4.Geografija
5.Fizinis ugdymas
6.Gyvenimo įgūdžiai
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Dailė
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Geografija
6. Fizinis ugdymas
7.Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (rusų)
PENKTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Matematika
3.Muzika
4.Istorija
5.Biologija
6.Fizinis ugdymas
8 KLASĖ

8 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Fizika
2. Matematika
3.Dailė
4.Geografija
5.Technologijos
6.Lietuvių k. ir literatūra
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
2.Biologija
3.Istorija
4.Užsienio kalba (anglų)
Užsienio II kalba (vokiečių)
5.Istorija
6.Užsienio kalba (rusų)
7.Dorinis ugdymas (tikyba)
TREČIADIENIS
1. Geografija
2.Chemija
3.Fizinis ugdymas
4.Fizika
5.Matematika
6.Muzika
7.Klasės valandėlė
KETVIRTADIENIS
1.Fizinis ugdymas
2.Užsienio kalba (rusų)
3.Užsienio kalba (anglų)
4.Lietuvių k. ir literatūra
5.Matematika
6.Lietuvių k. ir literatūra
7.Užsienio I kalba (vokiečių)
PENKTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra
2.Chemija
3.Matematika
4.Lietuvių k. ir literatūra
5. Fizinis ugdymas
9 KLASĖ

9 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Biologija
2.Lietuvių kalba ir literatūra
3. Matematika
4.Technologijos
5.Fizika
6.Dailė
7.Informacinės technologijos
ANTRADIENIS
1.Istorija
2.Matematika
3.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
4.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
5.Užsienio kalba (anglų)
6. Geografija
7.Pilietiškumo pagrindai
TREČIADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Matematika
3.Chemija
4.Muzika
5.Fizika
6.Lietuvių kalba ir literatūra
7.Lietuvių kalba ir literatūra
KETVIRTADIENIS
1.Geografija
2. Fizinis ugdymas
3.Lietuvių kalba ir literatūra
4.Matematika
5.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
6.Gyvenimo įgūdžiai
PENKTADIENIS
1.Chemija
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Biologija
4.Fizinis ugdymas
5.Istorija
6.Klasės valandėlė
10 KLASĖ

10 kl.

PamokaDalykas
PIRMADIENIS
1.Matematika
2.Fizika
3.Istorija
4.Technologijos
5.Geografija
6.Informacinės technologijos
7.Integruotas technologijų kursas
ANTRADIENIS
1.Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
2.Užsienio kalba (anglų)
3.Matematika
4.Dailė
5.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
6.Lietuvių k. ir literatūra
7.Lietuvių k. ir literatūra
TREČIADIENIS
1.Chemija
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Fizika
4.Fizinis ugdymas
5.Lietuvių k. ir literatūra
6.Matematika
7.Klasės valandėlė
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)
2.Lietuvių k. ir literatūra
3.Matematika
4.Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
5.Fizinis ugdymas
6.Ekonomika ir verslumas
7.Lietuvių kalba ir literatūra (modulis)
Matematika (modulis)
PENKTADIENIS
1.Istorija
2.Pilietiškumo pagrindai
3.Chemija
4.Muzika
5.Užsienio kalba (anglų)
6.Biologija