5-10 klasių pamokų tvarkaraštis. 2019-2020 m.m. II pusmetis (kabinetai gali skirtis)

5 klasė

5 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1.Fizinis ugdymasSporto salė
2.Matematika10 kab.
3. Fizinis ugdymasSporto salė
4. Gamta ir žmogus15 kab.
5. Informacinės technologijos8 kab.
6. Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
Užsienio kalba (rusų)6 kab.
2.TechnologijosDirbtuvės
3.Lietuvių k. ir literatūra4 kab.
4.TechnologijosDirbtuvės
5.Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
Dorinis ugdymas (tikyba)6 kab.
6.Lietuvių k. ir literatūra4 kab.
TREČIADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)10 kab.
2.Fizinis ugdymasSporto salė
3.Istorija6 kab.
4.Gamta ir žmogus15 kab.
5.Matematika10 kab.
6.Užsienio kalba (anglų)9 kab.
Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra6 kab.
2.Lietuvių k. ir literatūra8 kab.
3.Matematika10 kab.
4.Žmogaus sauga4 kab.
5.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
PENKTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra10 kab.
2.Matematika10 kab.
3.Istorija6 kab.
4.MuzikaAktų salė
5.Užsienio kalba (anglų)9 kab.
6.Dailė4 kab.
6 KLASĖ

6 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1.Fizinis ugdymasSporto salė
2.Gamta ir žmogus4 kab.
3. Fizinis ugdymasSporto salė
4. Matematika10 kab.
5.Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)15 kab.
2.TechnologijosDirbtuvės
3.Matematika10 kab.
4.TechnologijosDirbtuvės
5.Lietuvių k. ir literatūra4 kab.
6.Dorinis ugdymas (tikyba)10 kab.
Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
7.Lietuvių k. ir literatūra4 kab.
TREČIADIENIS
1.Matematika10 kab.
2.Fizinis ugdymasSporto salė
3.Informacinės technologijos8 kab.
4.Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
5.Istorija6 kab.
KETVIRTADIENIS
1.Gamta ir žmogus4 kab.
2. Geografija15 kab.
3.Lietuvių k. ir literatūra4 kab.
4.Užsienio kalba (anglų)Aktų salė
5.Matematika10 kab.
6.Istorija6 kab.
PENKTADIENIS
1.Užsienio kalba (anglų)9 kab.
2.Lietuvių k. ir literatūra15 kab.
3.Lietuvių k. ir literatūra15 kab.
4.MuzikaAktų salė
5.Geografija15 kab.
6.Dailė4 kab.
7 KLASĖ

7 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
2.Fizika6 kab.
3. Matematika10 kab.
4.Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
5.Geografija15 kab.
6. Fizinis ugdymasSporto salė
ANTRADIENIS
1.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
2.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
3.MuzikaAktų salė
4.Užsienio kalba (anglų)15 kab.
5.Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
6.Matematika10 kab.
7.Dorinis ugdymas (tikyba)6 kab.
TREČIADIENIS
1. Geografija15 kab.
2.Biologija4 kab.
3.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
4.Istorija6 kab.
5.Fizinis ugdymasSporto salė
KETVIRTADIENIS
1.Matematika10 kab.
2.Lietuvių kalba ir literatūra11 kab.
3.Technologijos4 kab.
4.Technologijos4 kab.
5.Užsienio kalba (anglų)Aktų salė
6.Žmogaus sauga4 kab.
7.Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
Užsienio kalba (rusų)6 kab.
PENKTADIENIS
1.Matematika10 kab.
2.Užsienio kalba (anglų)9 kab.
3.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
4.Dailė4 kab.
5.Biologija6 kab.
6.Istorija6 kab.
8 KLASĖ

8 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1. Matematika10 kab.
2.Istorija15 kab.
3.Chemija15 kab.
4.Fizika6 kab.
5. Fizinis ugdymasSporto salė
6. Geografija15 kab.
7.Informacinės technologijos8 kab.
ANTRADIENIS
1.Biologija4 kab.
2.Užsienio kalba (anglų)15 kab.
3.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
4.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
5.Matematika10 kab.
6.Dorinis ugdymas (tikyba)6 kab.
Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
TREČIADIENIS
1.Fizika6 kab.
2.Chemija15 kab.
3.Matematika10 kab.
4.Fizinis ugdymasSporto salė
5.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
6.Istorija15 kab.
KETVIRTADIENIS
1.Lietuvių kalba ir literatūra11 kab.
2.Technologijos4 kab.
3.Užsienio kalba (anglų)Aktų salė
4.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
5.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
6.Užsienio kalba (anglų)Aktų salė
PENKTADIENIS
1.Dailė4 kab.
2.MuzikaAktų salė
3.Matematika10 kab.
4.Geografija15 kab.
5.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
9 KLASĖ

9 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1.Fizika6 kab.
2.Chemija15 kab.
3.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
4. Fizinis ugdymasSporto salė
5.Biologija4 kab.
6. Matematika10 kab.
7.Užsienio kalba I (vokiečių)9 kab.
ANTRADIENIS
1.TechnologijosDirbtuvės
2.Užsienio kalba II (vokiečių)9 kab.
3.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
4.Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
Dorinis ugdymas (tikyba)6 kab.
5.Lietuvių k. ir literatūra11 kab,
6.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
7.Biologija11 kab.
TREČIADIENIS
1.Chemija15 kab.
2. Geografija15 kab.
3.Fizinis ugdymasSporto salė
4.Informacinės technologijos8 kab.
5.Fizika8 kab.
6.Istorija9 kab.
7.Užsienio kalba II (anglų)15 kab.
KETVIRTADIENIS
1.Užsienio kalba I (anglų)Aktų salė
Užsienio kalba I (vokiečių)9 kab.
2.Užsienio kalba I (anglų)Aktų salė
Užsienio kalba I (vokiečių)9 kab.
3.Lietuvių kalba ir literatūra11 kab.
4.Matematika10 kab.
5.Geografija15 kab.
6.Užsienio kalba II (vokiečių)9 kab.
7.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
PENKTADIENIS
1.Istorija6 kab.
2.Pilietiškumo pagrindai6 kab.
3.Užsienio kalba II (anglų)9 kab.
Užsienio kalba I (anglų)4 kab.
4.Matematika10 kab.
5.Dailė4 kab.
6.MuzikaAktų salė
10 KLASĖ

10 kl.

PamokaDalykasKabinetas
PIRMADIENIS
1.Chemija15 kab.
2. Fizinis ugdymasSporto salė
3.Fizika6 kab.
4.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
5. Matematika10 kab.
6.Informacinės technologijos8 kab.
ANTRADIENIS
1.MuzikaAktų salė
2.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
3.TechnologijosDirbtuvės
4.Matematika10 kab.
5.Užsienio kalba (anglų)15 kab.
6.Užsienio kalba (anglų)15 kab.
7.Dorinis ugdymas (etika)Aktų salė
Dorinis ugdymas (tikyba)6 kab.
TREČIADIENIS
1.Fizinis ugdymasSporto salė
2.Matematika10 kab.
3.Chemija15 kab.
4.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
5.Istorija6 kab.
6.Fizika6 kab.
KETVIRTADIENIS
1.Technologijos4 kab.
2. Matematika10 kab.
3.Biologija11 kab.
4.Geografija15 kab.
5.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
6.Užsienio kalba (rusų)6 kab.
Užsienio kalba (vokiečių)9 kab.
7.Užsienio kalba (anglų)Aktų salė
PENKTADIENIS
1.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
2.Lietuvių k. ir literatūra11 kab.
3.Dailė4 kab.
4.Istorija6 kab.
5.Pilietiškumo pagrindai6 kab.
6.Ekonomika ir verslumas15 kab.