Sveikatos priežiūros specialisto pagalba mokykloje
Sveikatos priežiūros specialistė J. Kairytė-Daniūnienė

El. paštas : jurgitakd2002@gmail.com

 Darbo laikas:

TREČIADIENIS

I-III

8-15.36

PENKTADIENIS

8-15.36

1.  Informacijos apie kasmetinius sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas.

1.1 Pranešimai mokyklos (atskirų klasių) vadovams apie mokinių sveikatą.

1.2 Elektroninio dienyno užpildymas skiltyje „žinios apie mokinių sveikatą“.

2.  Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes.

2.1 Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus.

2.2 Dalyvauja sporto renginiuose.

2.3 Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.

3.  Mokyklos aplinkos atitiktis visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.

3.1 Vertina mokyklos patalpų valymo kokybę.

3.2 Vertino mokyklos aplinką (patalpų apšvietimas, mikroklimato režimas, suolų būklė, ugdymo patalpų, stadionų būklė).

4.  Užtikrina traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

5.  Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

5.1 Sudaro sąrašus vaikų, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas.

6. Mokyklos sveikos gyvensenos projektų, programų, viktorinų organizavimas ir dalyvavimas juose.

7. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

7.1 Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimas (mokiniams, tėvams, mokytojams).

8. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) paplitimo nustatymas.

9.    Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką bei informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei.

10.    Pirmosios medicinos pagalbos teikimas, koordinavimas ir mokymas.