ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
4. Viešųjų pirkimų organizatorius;
5. Viešųjų pirkimų komisijos nariai.

ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


Pastebėjus korupcijos apraiškas mokykloje kreiptis į socialinę pedagogę Sonatą Lazdauskienę, Tel.: 8 618 61518, el. paštas: sonatalazd@gmail.com