Mokyklos tarybos nariai:

  1. Jurgita Zymonienė – tėvų atstovas, pirmininkė;
  2. Aivija Buragienė – tėvų atstovas, pavaduotoja;
  3. Sonata Kasperavičienė – tėvų atstovas, sekretorė;
  4. Reda Bilinskienė – tėvų atstovas, narė;
  5. Irma Žilaitienė – tėvų atstovas, narė;
  6. Aivija Buragienė – tėvų atstovas, narė;
  7. Aurelija Mazurienė – mokytojų atstovas, narė;
  8. Danutė Dimaitienė – mokytojų atstovas, narė;