Mokyklos tarybos nariai:

 1. Asta Rimavičienė – tėvų atstovas, pirmininkė;
 2. Aivija Buragienė – tėvų atstovas, pavaduotoja;
 3. Sonata Kasperavičienė – tėvų atstovas, sekretorė;
 4. Reda Bilinskienė – tėvų atstovas, narė;
 5. Irma Žilaitienė – tėvų atstovas, narė;
 6. Aivija Buragienė – tėvų atstovas, narė;
 7. Jurgita Zymonienė – tėvų atstovas, narė;
 8. Lina Marcinkienė – tėvų atstovas, narė (Sudargo sk.);
 9. Aurelija Mazurienė – mokytojų atstovas, narė;
 10. Danutė Dimaitienė – mokytojų atstovas, narė;
 11. Nedas Rimavičius – 10 kl. mokinių atstovas, narys;
 12. Augustė Gražytė- 10 kl. mokinių atstovas, narė.