Mokyklos tarybos nariai:

 1. Aušra Bružaitienė – tėvų atstovas, pirmininkas;
 2. Daiva Rekėšiūtė-Bataitienė – tėvų atstovas, narys;
 3. Aušra Antanaitienė – tėvų atstovas, narys;
 4. Itana Dirvelienė – tėvų atstovas, narys;
 5. Irena Michailovienė – tėvų atstovas, narys;
 6. Aivija Buragienė – tėvų atstovas, narys;
 7. Lina Sereičikienė – tėvų atstovas, narys (Sudargo sk.);
 8. Aurelija Mazurienė – mokytojų atstovas, narys;
 9. Danutė Dimaitienė – mokytojų atstovas, narys;
 10. Miglė Tervainytė – 7 kl. mokinių atstovas, narė;
 11. Mantas Širkevičius – 10 kl. mokinių atstovas, narys;