Mokyklos tarybos nariai:

Jurgita Zymonienėtėvų atstovas, pirmininkė
Aivija Buragienėtėvų atstovas, pavaduotoja
Sonata Kasperavičienėtėvų atstovas, sekretorė
Reda Bilinskienėtėvų atstovas, narė
Aivija Buragienėtėvų atstovas, narė
Aurelija Mazurienėmokytojų atstovas, narė
Danutė Dimaitienėmokytojų atstovas, narė
Vakaris Kasperavičiusmokinių atstovas
Jokūbas Špatkauskasmokinių atstovas