Kidulių pagrindinės mokyklos 2021-2025 metų strateginis planas

2022 metų veiklos planas: