MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

2018 m. veiklos programa

Kidulių pagrindinės mokyklos 2016-2020 metų strateginis planas

Mokytojų tarybos veiklos planas 2017 metams

Kidulių pagrindinės mokyklos ugdymo planas 2017-2018m.m