Mokytojų tarybos veiklos planas 2017 metams

Kidulių pagrindinės mokyklos 2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo planai.