Išvykos

Pamoka kitaip

Birželio 6 d. grupė Kidulių pagrindinės ir Sudargo skyriaus mokyklų pradinių klasių mokinių vyko į pažintinę kelionę po Kudirkos Naumiestį.

Atvykę į miestelį jie pirmiausia aplankė Lietuvos šviesuolio Vinco Kudirkos kapą ir ant jo uždegė žvakeles, pabuvojo prie Prano Sederevičiaus skulptūrų. Prie paminklo Vincui Kudirkai sugiedojo tautišką giesmę. Vėliau aplankė Kudirkos Naumiesčio gimnaziją.

Mokiniai grįžo iš kelionės pilni įspūdžių.