Biblioteka

Renkame metų knygą vaikams

2014 m. vasario 7 d. mūsų mokykloje jautėsi pakili nuotaika: 1-5 klasių mokiniai ruošėsi pristatyti pasirinktas metų knygos rinkimuose nominuotas knygas, repetavo. Į aktų salę sugužėję vaikai nekantravo pristatyti savo ir pamatyti kitų paruoštus teatralizuotus knygų pristatymus.

Šventės pradžioje bibliotekininkė Violeta trumpai priminė akcijos taisykles, parodė rinkimuose dalyvaujančias knygas:

1.K.Navakas „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“
2.A.Šimkus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“
3.I.Vizbaraitė „Karžygiško istorija“

4.T.Butkus „Bumba Dumba ir visatos sukūrimas“
5.V.Lapina „Ar pažįsti Kiukį?“

Mokytojos ir vaikai buvo labai išradingi ir parodė įdomius, linksmus knygų pristatymus. O kokia gi šventė be dovanėlių? Visos dalyvavusios klasės gavo saldžių dovanų, padėkų raštus.

Išrinkti geriausią knygą buvo tikrai nelengva. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausia 2013 metų knyga mūsų mokykloje išrinkta Ingridos Vizbaraitės ,,Karžygiško istoriją“, kurią pristatė 3 kl. mokiniai. Balsavimo rezultatus nusiuntėme akcijos organizatoriams.

Šventė tikrai pavyko. Malonu, kad vaikai domisi knygomis, atranda džiaugsmą skaityti, kurti, svajoti…

Bibliotekininkė Violeta Murauskienė

[justified_image_grid]